Rotuesittely


                                                                                           HOLLANNINPAIMENKOIRA

Janis Joplin Du Mont Brabant. Kuva Pirkko Ranta-Aho
Janis Joplin Du Mont Brabant. Kuva Pirkko Ranta-Aho
  • Alankomaista kotoisin oleva on keskikokoinen, keskivoimakas ja sopusuhtainen koira, jonka alkuperäisenä käyttötarkoituksena oli toimia maaseudun yleiskoirana niin lammaspaimenena kuin muissakin tehtävissä. Sittemmin rodusta on sen erinomaisen koulutettavuutensa sekä sopeutuvaisuutensa ansiosta kehittynyt monipuolinen harrastus- ja seurakoira. Lue lisää rodun historiasta tästä.
  • Rotu jakautuu karvapeitteen laadun mukaisesti kolmeen eri karvamuunnokseen: karkeakarvaiseen, lyhytkarvaiseen ja pitkäkarvaiseen. Kullakin karvamuunnoksella on omat ominais- ja luonteenpiirteensä, vaikka rotumääritelmä on sama.
  • Yleisvaikutelma: keskikokoinen ja keskivoimakas, lihaksikas, rakenteeltaan voimakas ja tasapainoinen. Rotu on hyvin kestävä, temperamentiltaan eloisa ja ilmeeltään älykäs. 
  • Käyttäytyminen / luonne: Hyvin uskollinen ja luotettava, aina valpas, tarkkaavainen ja aktiivinen, itsenäinen ja sinnikäs, älykäs, tottelevainen ja luonteeltaan todellinen paimenkoira. Hollanninpaimenkoira työskentelee halukkaasti ohjaajansa kanssa ja suorittaa itsenäisesti sille annetut tehtävät. Suuria laumoja paimennettaessa sen täytyy pystyä työskentelemään yhdessä useiden muiden koirien kanssa.
  • Yleisimmin kysytyt kysymykset hollanninpaimenkoirista
  • Rotumääritelmä
  • Jalostuksen tavoiteohjelma
  • Rotumääritelmän tulkintaohje englanniksi
  • Rotua harrastava yhdistys Suomen Hollanninpaimenkoirat ry

Minulle ihanteellinen hollanninpaimenkoira on:

- Aktiivinen, helposti koulutettava, älykäs, miellyttämisenhaluinen mutta myös itsenäinen työskentelijä. Esimerkiksi jäljellä ei helposti kysele ohjaajalta apuja, vaan haluaa ratkoa tehtäviä itsenäisesti (toki myös koulutuskysymys). Monipuolinen käyttökoirarotu.

- Hyvähermoinen, tasapainoisesti ympäristöönsä suhtautuva, omilla tassuillaan tukevasti maassa seisova.

- Ei liian kovapäinen eikä pehmeä luonteeltaan. Paimenkoiralle on tyypillistä, että se lukee ohjaajansa mielenliikkeet, tunnetilat ja eleet, ja pyrkii toimimaan niiden mukaisesti. Hollanninpaimenkoiran ohjaajan tulee omata viisautta käyttää tätä taipumusta älykkäästi hyödykseen.  Parhaimmillaan holskun ja sen ohjaajan yhteistyö on saumatonta, lähes sanatonta yhteen hiileen puhaltamista. Tietenkään tämä ei tule ilmaiseksi, vaan hollanninpaimenkoiraa hankkivan on hyvä varustautua siihen, että pari ensimmäistä vuotta kannattaa käyttää tehokkaasti hyödyksi koiraa kouluttaen, tapakasvattaen ja yhteistyötä hioen. Hollanninpaimenkoira tulee sosiaalistaa erittäin huolellisesti, ja parasta olisi, että pentukursseille, koirakerhojen treeneihin ja vaikkapa pentunäyttelyihin osallistutaan aktiivisesti nuoren hollanninpaimenkoiran kanssa. Näin koira oppii sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin jo alusta alkaen. 

- Ennemmin yhden ihmisen/perheen koira kuin kaikkia vastaantulijoita rakastava. Hollanninpaimenkoiralle oma ihminen ja lauma on tärkein. Kuitenkin, holskun tulee olla avoin vieraille ihmisille, käsiteltävissä ja sosiaalinen. 

- Omassa laumassa hyvin toimeentuleva, elekieleltään selkeä, yhteiskuntakelpoinen, työskennellessään suhtautuu muihin koiriin välinpitämättömästi. Tyypillisesti hollanninpaimenkoira ei ole kaikkia rakastava koirapuistokoira vaan tiettyä dominanssia rodusta löytyy, mutta yksilökohtaisia eroja esiintyy. Kuitenkin arki holskun kanssa tulisi sujua mutkattomasti, mikäli koira on kunnolla tapakasvatettu ja sosiaalistettu. Suoranainen koira-aggressiivisuus on minusta erittäin epätoivottua.

- Sisällä hiljainen ja vähään tyytyväinen. Ilmoittaa vieraat ja pihaan tulijat, mutta ei ole jatkuva räksyttäjä.  Tositilanteessa valmis puolustamaan laumaansa, mutta ei toisaalta ylireagoi jokaiseen pikkuasiaan, vaan osaa erottaa, milloin on oikeasti tosi kyseessä. Järkevä, koiralla on ns. pelisilmää eri tilanteisiin.

- Sopeutuvainen, sopii niin maalle kuin kaupunkiinkin ja kaikenlaisiin eri harrastuksiin ja aktiviteetteihin. On parhaimmillaan siellä missä omistajansakin.

- Rakenteeltaan kestävä, ketterä, ravaajatyyppinen paimenkoira. Kestävä liike ja tasapainoinen rakenne ovat tärkeitä koiran hyvinvoinnin kannalta. Tyypillisesti hollanninpaimenkoiran liike ei ole erityisen näyttävää, vaan se on ennen kaikkea kestävää, vaivatonta, maalaisjuntin jolkottelua.

- Pitkäikäinen, kaikinpuolin terve. Tyypillisesti holskut ovat kaikkiruokaisia ja vaivattomia ylläpitää. Lisääntymisasioiden tulisi olla kunnossa ja sujua helposti.

- Kaikessa liioittelemattomuudessaan kaunis ja omistajansa luottokaveri.

Kiilankullan Ilmatar
Kiilankullan Ilmatar